Formación Bonificada


¿Desea que colaboremos para el desarrollo y formación de la seu empresa?

El Racó D-Studi colabora con las empresas optimizando los recursos económicos, y reduciendo el tiempo que comporta el diseño y gestión de los planes formativos. 
Colaboramos con empresas, asociaciones y organizaciones sectoriales en la definición de planes formativos y en la gestión de las subvenciones FUNDAE (antigua Formación Tripartita).


Las personas constituyen el eje principal de todas las organizaciones, ya que son elles les que aconsegueixen assolir els objectius proposats per les empreses. Per aquest motiu, és convenient que les empreses utilitzin la formació com a eina per millorar les capacitats i coneixements dels seus treballadors.

 

QUÈ ÉS FUNDAE?

Totes les empreses, independentment del seu tamany tenen crèdit per invertir en formació. El crèdit no és acumulable, s'ha de consumir abans de finalitzar l'any.

 

QUIN SERVEI OFERIM? El Racó D-Studi li tramita íntegrament les bonificacions de FUNDAE.

QUI POT ACCEDIR A AQUESTES BONIFICACIONS?Totes les empreses, pel simple fet de cotitzar a la Seguretat Social, tenen un crèdit assignat per invertir en formació.


QUINA QUANTITAT POT BONIFICAR-SE? Pot bonificar-se tot el crèdit anual, calculat en base al volum de treballadors de l'empresa durant l'any anterior.

  • Empreses de 1 a 5 treballadors: Disposen d'un crèdit fix de 420€.
  • Empreses de 6 a 9 treballadors: 100% de la quota de formació.
  • Empreses de 10 a 49 treballadors: 75% de la quota de formació.
  • Empreses de 50 a 249 treballadors: 60% de la quota de formació.
  • Empreses de + 250 treballadors: 50% de la quota de formació.


COM POT CONÈIXER EL SEU CRÈDIT ANUAL?

A través de FUNDAE pot conèixer el seu crèdit anual disponible per a formació. Només ha de donar-se d'alta a l'aplicació.


QUÈ S'HA DE FER PER ACCEDIR A AQUESTES AJUDES? La seva empresa haurà de signar un acord amb El Racó D-Studi en el qual ens autoritza a tramitar les seves ajudes en base al crèdit estimat. Haurà de facilitar-nos les dades necessàries per poder realitzar tots els tràmits en els terminis establerts per la llei.


QUAN S'APLIQUEN LES BONIFICACIONS? En finalitzar la formació i complir amb gestions i tràmits administratius, es comunica telemàticament el corresponent tancament del curs a la Fundación Estatal para el Empleo. A partir d'aquest moment, l'empresa ja pot sol·licitar la bonificació en el seu pròxim document de cotització a presentar a través del Sistema RED o bé del TC a la Seguretat Social.


Al marge de la possibilitat de realitzar cursos a mida per la seva empresa, en la nostra web podrà comprovar la nostra àmplia oferta formativa. Contacti amb nosaltres.