TALLER PRESENCIAL 

Gestió del temps d'estudi

  1. Com organitzo el meu temps?
  2. Com utilitzo actualment el meu temps?
  3. Punts forts i punts febles.
  4. El temps i jo: les meves necessitats.
  5. Registre d’assignatures.
  6. Pla quadrimestral: horari personal
  7. Esdeveniments i dates límit.
  8. Registre d’hores d’estudi.
  9. Consells per a un bon ús del temps

FORMACIÓN PRESENCIAL

4 hores de formació (teoria i pràctica)

 
 

QUADERN DE TREBALL

per apuntar i practicar durant el taller.

ESQUEMA TEÒRIC

de la teoria del taller. 

I A MÉS A MÉS ...

T'entregarem un quadern de treball per a què, durant la formació, puguis anar practicant el que vas aprenent. 
També et servirà com a suport de consulta en els teus futurs estudis.