Curs de preparació del 

Certificat de Suficiència de nivell de Català (C1)


En aquest curs t’ensenyem català nivell de suficiència, C1, de forma divertida i amena.

Treballem via classes amb grups reduïts, cosa que ens permet atendre cada alumne de forma individualitzada i detectar els seus punts de millora particulars per incidir-hi i aconseguir bons resultats.

Amb el curs tindreu accés a recursos d’aprenentatge virtuals com exercicis, vídeos, podcasts…

Respecte els objectius que es poden cercar amb aquests cursos, en tenim dos:

  • Aprendre català per aprenentatge propi.
  • Aprendre català per aconseguir un certificat oficial de la Direcció General de Política Lingüística (nivell C1, conegut amb el nom de “nivell de suficiència”).
Curs Suficiència Català (C1)

Els nostres Professors

✔ Titulats Universitaris
✔ Amplia experiència docent
✔ Formació pedagògica

Preparació

Preparem pel Certificat de nivell de Suficiència de Català (C1). Disposem de material d'elaboració pròpia i exercicis i activitats especialitzades per la superació de la prova.  

Modalitats

✔ Clases Grupals específiques per preparar las proves. 
✔ Clases Particulars: enfocat als alumnes que tinguin dubtes puntuals o que necessiten classes extra de repàs. 

En què consisteix la prova?

La prova consta de quatre àrees: 

  • 40% Expressió escrita 
  • 10% Comprensió lectora
  • 25% Gramàtica i vocabulari 
  • 25% Expressió oral 

 

Per superar la prova cal obtenir una puntuació total mínima del 70% i obtenir almenys la meitat dels percentatges assignats a les àrees d'expressió escrita i d'expressió oral, que són eliminatòries.


OTROS SERVICIOS

PREPARACIÓN A EXÁMENES
ACTIVIDADES VERANO 2023
ESPACIO TALLER

PROMOCIONES