TALLER PRESENCIAL 

LA MÀGIA DE L'ÀLGEBRA

Aprèn a trobar el valor  de les lletres o incògnites.  

La Màgia de l'Àlgebra és la continuació al taller Descobrint l'àlgebra. 

L'Àlgebra és una àrea fonamental de les matemàtiques i la base de moltes altres àrees com la biologia, la química, la física, l'economia o medicina. És on s'estudien les sumes, restes, multiplicacions i divisions de forma més abstracta, amb lletres i símbols. 

L'objectiu d'aquest tallers és aprendre a trobar el valor de les lletres o incògnites a través de les equacions o sistemes d'equacions. 
 

 ⏰Dimarts 12 de abril a las 9.30h 

 
 

SI SENTS QUE ...

☑️ Et falta claredat, seguretat i confiança a l'hora de resoldre equacions. 

☑️ Perds massa temps buscant informació de com resoldre els exercicis. 

☑️ No saps quin mètode de resolució és el correcte. 

☑️ No saps identificar el grau de l'equació. 

☑️ No saps fer exercicis actuals per falta de base matemàtica. 

☑️ Als exàmens fas errors de procediment i no de comprensió.  

 

AQUEST TALLER ÉS PER A TU

Què trobaràs a Descobrint l'Àlgebra?

FORMACIÓN PRESENCIAL

3 hores de formació (teoria i pràctica)

 
 

QUADERN DE TREBALL

per apuntar i practicar durant el taller.

ESQUEMA TEÒRIC

de la teoria del taller. 

AIXÒ ÉS EL QUE TREBALLAREM:

                                                                            ☑️ Lliçó 1: Equacions de primer grau.
                                                                            ☑️ Lliçó 2: Equacions de segon grau.
                                                                            ☑️ Lliçó 3: Equacions de segon grau incompletes.
                                                                            ☑️ Lliçó 4: Equacions de grau major a 2. 
                                                                            ☑️ Lliçó 5: Sistemes d'equacions lineals. 
                                                                            ☑️ Lliçó 6: Sistemes d'equacions no lineals.

I A MÉS A MÉS ...

T'entregarem un quadern de treball per a què, durant la formació, puguis anar practicant el que vas aprenent. 
També et servirà com a suport de consulta en els teus futurs estudis. 


TALLER PRESENCIAL 

LA MÀGIA DE L'ÀLGEBRA


Formació presencial de 3h

Quadern de treball per practicar.

Esquema amb la teoria del taller.

Ronda de preguntes cada apartat

PREU: 30€ 

Quina és la duració total del taller? 

La part formativa dura 3 hores. Està estructurada en lliçons, i al finalitzar cada lliçó es dediquen 10 - 15 minuts de pràctica i resolució de preguntes. 

 

Qui imparteix el taller? 

El taller serà impartir per la professora, Verónica. Molts demaneu per ella, però sabeu que actualment té poca disponibilitat; així que ja sabeu on podreu trobar-la. Sabeu com explica les matemàtiques, així que sabeu que sortireu amb les piles carregades a punt per aplicar tot el que us expliqui.  

 

Hi ha un número màxim d'assistents?

El volum de places és limitat per garantir que puguem donar un bon servei i respondre a tots els dubtes. 

 

Si sóc alumne actual, hi ha descompte? 
Els alumnes actuals del nostre centre tenen un 20% de descompte en el preu del taller. 

Serveix només per estudiants d'ESO? 

Una bona base d'àlgebra és necessari tant per secundaria i batxillerat com per estudis superiors. Pels estudiants de secundaria i batxillerat és una bona eina per superar el curs o repassar conceptes de cursos anteriors; i per estudiants d'estudis superiors, com un grau d'ADE o de biologia, serveix per agafar agilitat amb l'operativitat i resoldre dubtes de base que obstaculitzen els seus estudis de manera òptima. 

Si ja assisteixo a reforç, em recomaneu el taller? 

El taller i el reforç són complementaris. Realitzen diferents funcions. Tindre una bona base d'àlgebra és imprescindible per poder resoldre altre tipus de problemes o dubtes. 

Sovint, a les classes de reforç, ens trobem que el problema persisteix després d'explicar el temari actual que no s'entén, i això ve provocat perquè s'ha oblidat conceptes de cursos passats o, simplement, perquè no es van assimilar de manera correcta. 

El taller és un intensiu de 3 hores per assimilar de manera ràpida tots aquells conceptes necessaris per poder continuar amb el reforç setmanals, i, a més a més, és possible que en el futur es puguin reduir el número d'hores setmanals perquè s'haurà aconseguit superar l'obstacle.