TALLER PRESENCIAL 

Consciència Econòmica

  1. Què és l'economia domèstica? 
  2. Quines necessitats tenim? Com les resolem? 
  3. Què és un Pla de Tresoreria? 
  4. Creació d'un Pla de Tresoreria setmanal o mensual a nivell domèstic o personal? 

FORMACIÓ PRESENCIAL

4 hores de formació (teoria i pràctica)

 
 

QUADERN DE TREBALL

per apuntar i practicar durant el taller.

ESQUEMA TEÒRIC

de la teoria del taller. 

I A MÉS A MÉS ...

T'entregarem un quadern de treball per a què, durant la formació, puguis anar practicant el que vas aprenent. 
També et servirà com a suport de consulta en els teus futurs estudis.